fredag 15 juli 2016

Ännu en antijudisk resolution från UNESCO?

En UNESCO kommitté sammanträder i Istanbul från 10 till 20 juli (Finland finns med i kommittén). Jordanien och "Palestina" har lagt fram ett resolutionsförslag som helt raderar ut den judiska kopplingen till Tempelberget i Jerusalem.
Palestinierna har haft en del svårigheter att få tillräckligt många ja röster bakom förslaget, därför uppsköts omröstningen om förslaget i sista stund.
Det är ändå möjligt att ett kompromissförslag kommer att komma upp till omröstning senare.
Israels diplomater har arbetat hårt för att övertyga västvärlden om att rösta mot den absurda resolutionen. Man har bland annat påpekat att om man röstar för att Tempelberget är enbart en muslimsk plats röstar man samtidigt bort sin egen kristna historia. Utan en judisk koppling till Tempelberget och Jerusalem finns det ingen historisk Jesus.

Israel to EU: Voting to recognize Temple Mount as solely Muslim site akin to ignoring Jesus

JPost Editorial: UNESCO fiasco

UNESCO har tagits över av de muslimska ländernaInga kommentarer: