fredag 8 juli 2016

"Att sälja ett hus till en jude är att förråda Allah"

"Att sälja ett hus till en jude är att förråda Allah" (Gatestone Institute)
Khaled Abu Toameh skriver om hur palestinier som säljer fastigheter till judar (eller kristna) bestraffas.Det är enligt palestinsk lag förbjudet att sälja mark till judar och straffet är hårt men det förekommer också att människor tar lagen i egna händer och helt enkelt tar livet av sådana som sålt fastigheter.
"Förra veckan skickade en palestinsk grupp, Nationella arbetskommissionen i Jerusalem, ut ännu en varning till palestinier misstänkta för inblandning i markaffärer med judar. På ett flygblad distribuerat i östra Jerusalem, skrev gruppen om religiös, ekonomisk och social bojkott mot misstänkta egendomsförsäljare och deras familjer.

"Vi kräver ytterligare åtgärder för att ta avstånd från och sätta press på mäklare och svaga människor bland palestinierna i Jerusalem. Vi kräver en total bojkott av dessa människor på alla nivåer – sociala och ekonomiska – och att man avstår från att ha med dem att göra inom handel eller köp eller försäljning eller att delta i deras glädje och sorg och i alla religiösa, nationella och kulturella sammanhang. Marksäljarna borde veta att de inte kan undvika jordiska och andliga straff. De kommer inte att begravas på islamiska kyrkogårdar, deras familjer kommer att straffas och det kommer att vara förbjudet att gifta sig eller ha något som helst med familjemedlemmarna att göra."
Läs mera här

Inga kommentarer: