fredag 8 juli 2016

Hotet från Gaza lika allvarligt som förr

Det är två  år sedan det senaste kriget mellan Israel och Hamas i Gaza bröt ut. Kriget pågick i 50 dagar och det är ett av de längsta krigen Israel utkämpat. Under kriget utsattes större delan av de israeliska städerna för raketattacker från Gaza.
Under de senaste två åren har Hamas har gjort allt för att nästa krig med Israel skall bli så framgångsrikt som möjligt.
Israel i sin tur har försökt utveckla metoder för att förhindra Hamas attacker som planeras komma från luften (raketer, granater) från havet och från underjorden (attacktunnlar under gränsen).
Eldupphöret har hållit ganska bra de senaste två åren men alla vet att med stor sannolikhet är ett nytt krig på väg.
Yaakov Lappin skriver i sin analys (Analysis: Southern border as explosive as ever) att en ny osäkerhetsfaktor är att den militära grenen av Hamas inte längre tar order av de politiska ledarna. Det är den militära grenen som i verkligheten har makten i Gaza och de bryr sig om möjligt ännu mindre om civilbefolkningens lidanden än de politiska ledarna. Vilket betyder att en ny katastrof väntar befolkningen i Gaza om inget mycket oväntat inträffar.

Inga kommentarer: