torsdag 7 juli 2016

Bortskämda palestinier

De palestinska ledarna med Mahmoud Abbas i spetsen är vana med att de får göra vad de vill och säga vad de vill utan att omvärlden ställer dem till svars.
När Kvartetten i sin senaste rapport säger att de palestinska myndigheterna borde vidta åtgärder för att få ett slut på uppviglingen till våldshandlingar och fördöma terrorism har det fått de palestinska ledarna att totalt tappa fattningen.
Rapporten säger också att det är beklagligt att palestinska ledare inte klart fördömt terrorattacker och det gör inte saken bättre. Enligt de palestinska ledarna skall all kritik riktas mot Israel och all stöd, politisk och ekonomisk, riktas till palestinierna.
Abbas säger att han hoppas att FN:s säkerhetsråd förkastar Kvartettens rapport och en annan Fatahledare, Mohammad Shtayyeh säger att han hoppas att Kvartetten upplöser sig själv eftersom den nu har förlorat sin trovärdighet.
Palestinierna kan vara lugna, i FN har de automatiskt majoriteten bakom sig oberoende av vad de kräver.

The Times of Israel:
“The Palestinian Authority should act decisively and take all steps within its capacity to cease incitement to violence and strengthen ongoing efforts to combat terrorism, including by clearly condemning all acts of terrorism,” the Quartet said.

The report said that “regrettably,” Palestinian leaders “have not consistently and clearly condemned specific terrorist attacks” while streets and squares have been named after Palestinians who have carried out the violence.

Abbas calls on UN Security Council to reject Quartet report

Inga kommentarer: