söndag 3 juni 2018

En bra bild av FN:s säkerhetsråd

Fredagens omröstningar i FN:s säkerhetsråd om resolutioner som behandlade Israel gav en ganska bra bild av vad FN står för.

Kuwait lade fram ett resolutionsförslag som med anledning av de palestinska upploppen vid den israeliska gränsen till Gaza bland annat krävde någon form av internationellt skydd för palestinierna.
(Alltså de som anfaller Israel skall få internationellt skydd).
För den resolutionen röstade 10 nationer bland dem Kina, Frankrike och Ryssland. Fyra nationer avstod från att rösta: Etiopien, Storbritannien, Nederländerna och Polen. Resolutionen behövde 9 röster för att antas och skulle därmed ha antagits om inte USA hade lagt in sitt veto.

USA lade fram ett annat resolutionsförslag där Hamas fördömdes för våldet i Gaza de senaste månaderna. Inget annat land var beredd att stöda resolutionen som fördömde terroristorganisationen Hamas för deras roll i våldet i Gaza. Elva länder avstod från att rösta och Kuwait, Bolivia och Ryssland röstade mot resolutionen.

Det är FN, skydd åt dem som attackerar Israel och inga fördömanden av våld som riktas mot Israel.

US vetoes Arab-backed resolution on Gaza at UN Security Council

Och Frankrike tål inte kritik från Israel för att man röstade för resolutionen som Kuwait lade fram.
Michael Oren, French envoy in Twitter spat over UN Gaza vote

Inga kommentarer: