måndag 18 juni 2018

Tid att avslöja hur international lagstiftning missbrukas för att olagligförklara staten Israel

Pressmeddelande (ECI)
ECI:s juridiske rådgivare Andrew Tucker i Jerusalem
- Tid att avslöja hur international lagstiftning missbrukas för att olagligförklara staten Israel
Jerusalem, 14 juni 2018 – Vid en välbesökt presskonferens i Jerusalem torsdagen den 7 juni lanserade ECI:s juridiske rådgivare Andrew Tucker en ny bok: ”Israel on Trial” (ung. Israel under åtal). Evenemanget var ett samarbete mellan Menachem Begin Heritage Center, NGO Monitor, Europeiska koalitionen för Israel och The Hague Initiative for International Cooperation (thinc.).

Vid presskonferensen presenterade Andrew Tucker och medförfattaren Matthijs de Blois rättsfallet Israel ur internationell lagstiftnings synvinkel. I en avslöjande presentation jämförde Tucker de bindande åtaganden som det internationella samfundet gjorde efter Första världskriget gällande en framtida judisk stat i Palestina med de konklusioner samma internationella samfund gör i dag år 2018. Tucker hävdade att det internationella samfundet sviker sina tidigare åtaganden. Till exempel:

•    År 1922 efterlyste Nationernas förbund uttryckligen en ”tät bosättning” i Palestina av det judiska folket. Men i resolution 2334 från Förenta nationernas Säkerhetsråd i december 2016 kallar säkerhetsrådet – som påstår sig tala för det internationella samfundet – alla israeliska bosättningar ”uppenbara brott mot internationell lag”.

•    År 1922 uppgjordes Palestinamandatet uttryckligen för att förbereda ”rekonstrueringen” av det judiska folkets nationella hem i Palestina. I dag sägs däremot en stor del av Palestina vara reserverad för en arabisk islamisk stat som skulle utesluta judar.

•    Mandatet krävde att de civila och religiösa rättigheterna för alla invånare i Palestina beskyddas. I motsats till detta finns det inga garantier för skydd av minoriteter i den föreslagna staten Palestina.

I sin omfattande forskning som ledde till publiceringen av boken har de Blois och Tucker kommit till slutsatsen att San Remo-resolutionen och framför allt Palestinamandatet fortfarande är relevanta i relationen mellan Israel och de arabiska palestinierna. I sin presentation förklarade de Blois den historiska och juridiska betydelsen av San Remo-resolutionen och Palestinamandatet. De rättigheter som skapades genom dessa juridiska instrument har uttryckligen beskyddats av artikel 80 i Förenta nationernas stadga, som kräver att FN:s medlemsstater respekterar de rättigheter som garanterats stater eller folk genom internationella instrument före år 1945. Detta innefattar de rättigheter som Nationernas förbund gav det judiska folket inom ramen för Palenstinamandatet.

Tucker påpekade hur internationell lag sedan 1967 har använts som ett politiskt vapen mot staten Israel. Han konstaterade att det finns fyra källor för internationell lagstiftning: avtal och fördrag, internationell sed (dvs. staters kutym), generella rättsliga principer som erkänts av civiliserade nationer samt juridiska beslut och skrivelser från experter (vilka endast kommer i andrahand). Tucker förklarade att Internationella domstolens rådgivande yttrande i juli 2004 (som beskrev bosättningarna som ”illegala”) och FN:s säkerhetsråds resolution 2334 i december 2016 (som förklarade att israeliska bosättningar inte har någon rättslig giltighet och uppenbart bryter mot internationell lag) kan vara politiskt viktiga, men de är inte juridiskt avgörande eller bindande.

Vid presskonferensen talade även ECI:s direktor Tomas Sandell, professor Gerald Steinberg och juridiska rådgivaren Anne Hertzberg från NGO Monitor om den internationella lagstiftningens roll i lösandet av den israelisk-palestinska konflikten. Steinberg kallade boken ”ett viktigt bidrag till diskussionen om staten Israels juridiska grund”.

Den nya aktören thinc. (The Hague Initiative for International Cooperation) är en oberoende forsknings- och partnerorganisation till ECI som ägnar sig åt att studier, implementering och efterlevnad av lagen – på nationella och internationella plan. ECI:s juridiske rådgivare Andrew Tucker fungerar i dag som dess programdirektor. Även Dr de Blois är medlem i thinc.

Boken “Israel on Trial – How International Law is being Misused to Delegitimize the State of Israel” utges av thinc. och finns nu till salu. För mer information, vänligen kontakta info@ec4i.org .

Inga kommentarer: