onsdag 20 juni 2018

USA går ur FN:s råd för mänskliga rättigheter

USA lämnar FN:s råd för mänskliga rättigheter. Beslutet var inte oväntat eftersom rådet inte gjort något för att genomföra de reformer som USA krävt. En av de främsta orsakerna till att USA lämnar rådet är dess besatthet av att fördöma Israel. Rådet har en speciell punkt vid varje möte där Israel behandlas, inget annat land behandlas på samma sätt.
Reaktionerna på beslutet har varit delade. Israel är nöjd men många andra är besvikna eftersom USA varit en av dem som strävat efter att bevaka de mänskliga rättigheterna i rådet, i motsatts till de många diktaturstater som sitter i rådet bara för att skydda varandra från kritik.
Uttalandet från Kenneth Roth, chef för Human Right Watch, är beskrivande: "Allt Trump verkar bry sig om är att försvara Israel". Det är naturligtvis inte sant men det stämmer omvänt in på HRW: Allt HRW bryr sig om är att anklaga Israel".

US quits the UN’s Human Rights Council, citing its ‘chronic bias against Israel’ (TOI)
“We take this step because our commitment does not allow us to remain a part of a hypocritical and self-serving organization that makes a mockery of human rights,” she said at a press conference announcing the move.

... Haley and Pompeo stressed the decision had been made after a long year of efforts to shame the council into reform and to remove member states that themselves commit abuses.


“These reforms were needed in order to make the council a serious advocate for human rights,” Haley said. “For too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers, and a cesspool of political bias. Regrettably, it is now clear that our call for reform was not heeded.”

Jerusalem Post har sett lite på vem som egentligen suttit i FN:s råd för mänskliga rättigheter:

IS THE UNHRC AN 'OLD BOYS CLUB' OF DICTATORS?

Human rights abusers continue to serve on, and be elected to, the [United Nations Human Rights] council,” US ambassador to the UN Nikki Haley said on Tuesday, announcing the US would withdraw from the organization. Washington and Jerusalem have accused the council of ignoring the most abusive regimes while focusing on Israel over the years. Critics accuse it of being run by dictatorships who damage the cause of human rights and scheme to be elected so that they can operate with impunity, like criminals running the police force.

A study conducted by The Jerusalem Post shows that the image of the UNHRC being dominated by the most abusive regimes is partly accurate, but not the whole story. Around a quarter of the countries serving on the UNHRC have been dictatorships since it was formed in 2006. 

Inga kommentarer: