måndag 25 juni 2018

Presbyterianska kyrkan i USA fördömer Israel

Av någon orsak ser den presbyterianska kyrkan i USA det som en av sina uppgifter att blanda sig i politik och skarpt fördöma Israel.

Presbyterian Church USA blasts ‘apartheid’ Israel at its General Assembly (TOI)
Gathering passes 7 resolutions against Jewish state, including opposing anti-BDS legislation, calling Israel an apartheid state and slamming actions in Gaza

Inga kommentarer: