onsdag 31 januari 2018

Orsaker till varför USA vill skära ner sitt stöd till UNRWA

Om UNRWA skulle ha samma regler för vem som är en flykting som UNHCR som tar sig an alla andra flyktingar i världen skulle det bara finnas några tiotals tusen palestinska flyktingar. Men enligt UNRWA:s regler går flyktingstatusen i arv och flyktingarnas antal ökar därför hela tiden.
USA vill minska eller avsluta sitt understöd till UNRWA och istället använda andra kanaler för att stöda palestinierna.

TV: US may reject UN’s granting of Palestinian refugee status to descendants (TheTimes of Israel)
Amid its deepening standoff with the Palestinians, the Trump administration is considering halting all of its financial aid to the UN’s Palestinian refugee agency UNRWA, and declaring that it rejects the UN criteria under which refugee status is extended to millions of descendants of the original Palestinian refugees, a TV news report said Tuesday.Inga kommentarer: