tisdag 9 december 2014

UNRWA tillåter inte kritik av sin verksamhet

FN har två flyktingorganisationer för att ta hand om världens flyktingar. UNRWA tar hand om de palestinska flyktingarna och UNHCR tar hand om resten av världens flytkingar.
UNRWA har till uppgift att bevara de palestinska flyktingarnas flyktingställning medan UNHCR har till uppgift att så snabbt som möjligt hjälpa flyktingar till ett normalt liv, ofta i ett nytt land.
Palestiniern Bassem Eid, grundaren av  Palestinian Human Rights Monitoring Group kritiserade UNRWA:s arbete i en kolumn i Jerusalem Post för några dagar sedan. Han gav också förslag på vad som borde reformeras för att organisationen verkligen skall hjälpa palestinierna.
Vad blev reaktionen? Jo, talesmannen för UNRWA Chris Gunness uppmanade i ett twittermeddelande till bojkott av Jerusalem Post på grund av "deras lögner".
Bassem Eid har själv vuxit upp i ett av UNRWA:s flyktingläger och bor i Jerusalem.

Proud Palestinians must lead the fight to reform UNRWA(Jerusalem Post, Bassem Eid)
The point is to influence donor nations to reform UNRWA and predicate future aid to UNRWA on reasonable conditions:

1. Audit all funds allocated to UNRWA, which operates with a $1.2b. budget.

2. Introduce UN High Commissioner for Refugees standards to UNRWA, to encourage permanent refugee settlement.

3. Cancel the UNRWA war curriculum, based on principles of jihad, martyrdom and right of return by force of arms.

4. Demand that UNRWA schools conform to the UNRWA slogan: “Peace Starts Here.”

5. Dismiss UNRWA employees affiliated with Hamas, defined by the donor nations to UNRWA as a terrorist entity.

It is therefore the responsibility of the Palestinian people to rebel against the arbitrary administration of UNRWA, which seeks to perpetuate our refugee status instead of helping our people to strive for a better future.

UNRWA vs the ‘Post’ 

US calls on UNRWA to ‘uphold neutrality’ after call to boycott ‘Post’


Inga kommentarer: