måndag 22 oktober 2018

Fredsavtalet med Jordanien får en smäll

Enligt fredsavtalet mellan Israel och Jordanien från 1994 hyr Israel två områden från Jordanien. Det är fråga om jordbruksmark som Israel förfogat över i årtionden men som i ett tillägg till fredsavtalet överfördes till Jordanien. Hyresavtalet är 25 år långt och förnyas automatiskt om inte någon av parterna säger upp avtalet. Nu har Jordanien meddelat att man inte kommer att förnya avtalet.
Parterna har nu ett år på sig att förhandla om frågan.
Det verkar närmast som om kung Abdullah skulle ha bestämt att säga upp avtalet av inrikespolitiska  skäl, för att stärka sin position. Trots att fredsavtalet med Israel är livsviktigt för Jordanien har den inte stort stöd bland allmänheten. Därför behöver kungen visa att han är stark och kan gå emot Israel.
Reaktionerna från Israel har varit försiktiga, man säger att man skall börja förhandla om frågan.

Dismantling ‘Isle of Peace,’ Jordan chooses hardliners over Israel ties

Israeli-Jordanian peace deal is strong – despite Amman’s ingratitude

Inga kommentarer: