torsdag 4 oktober 2018

Hufvudstadsbladet valde att inte publicera insändare om israeliska medborgares lika rättigheter

Hufvudstadsbladets kulturreporter Otto Ekman skrev för en tid sedan att Israel är en apartheidstat som fråntar andra än judar medborgerliga rättigheter. Som svar på min respons till hans text höll han fast vid sin åsikt och påstod att icke judar i Israel är andra klassen medborgare.
Jag skrev ännu en insändare till Hufvudstadsbladet där jag visade att israelisk lag säger att alla invånare i Israel oavsett religion, ras eller kön skall ha  lika sociala och politiska rättigheter.

HBL har nu meddelat att de inte kommer att publicera insändaren: "HBL står över den här gången eftersom vi tycker att Israel-Palestina-frågan redan diskuterats otaliga gånger på debattsidan utan att debattörerna för frågan framåt. Läget är lika låst som det är i Mellanöstern."

HBL ger utrymme för sin egen reporter att utan grund anklaga Israel men inte för information om vad israelisk lag egentligen säger.

För en tid sedan hölls en debatt i Karleby som bland annat behandlade falska och alternativa nyheter som sprids på sociala medier. Österbottens Tidnings biträdande chefredaktör Henrik Othman deltog i debatten. Han påpekade att etablerade medier förbundit sig att följa ett regelverk och kärnan i detta regelverk ansåg han att är paragraf åtta: "Det är journalisters plikt att sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling".

Tyvärr verkar denna paragraf allt för lätt glömmas bort när Israel behandlas!


Inga kommentarer: