tisdag 6 november 2018

Terrorattacker förhindrade varje dag

Israeliska säkerhetstjänstens direktor Nadav Argaman informerade i dag Knessets utrikes- och försvarsutskott om säkerhetsläget.
Enligt Argaman har säkerhetstjänsten i medeltal förhindrat mer än en terrorattack per dag under det senaste året.
Han sa också att säkerhetsläget i Judéen och Samarien (västbanken) är väldigt komplex. På ytan ser läget relativt lugnt ut men det är vilseledande.Hundratals terroristceller har avslöjats innan de hunnit utföra några attacker. Många av cellerna har fått stöd från utlandet, från Libanon och Turkiet samt från Gaza och stora ansträngningar görs för att förverkliga terrorattacker mot israeliska mål.

Man kan utan att överdriva säga att om inte säkerhetstjänsten skulle lyckas i sitt arbete skulle ett dagligt blodbad på judar pågå i Israel.

Nadav Argaman säger också att han är emot ett lagförslag som förbereds i Knesset som skulle göra det möjligt att döma terrorister till dödsstraff.

SHIN BET HEAD: ISRAEL THWARTED 480 PALESTINIAN TERROR ATTACKS IN PAST YEAR

‘Deceptive quiet’: Shin Bet chief says 480 terror attacks foiled in past year (TOI)
... “On the surface it appears as if there’s relative calm, but this quiet is deceptive, because beneath the surface tensions are increasingly simmering.”

Argaman said Hamas terrorists in the West Bank have been trying “with everything they have” to mobilize operatives to carry out attacks against Israel with guidance from Gaza, Turkey and Lebanon.

The Shin Bet chief said his agency had thwarted 480 terrorist attacks in the last year, arrested 219 Hamas cells, and thwarted some 590 “lone wolf” attackers. He said the Shin Bet had also foiled efforts to spy on Israel and a number of cyber-attacks emanating from the West Bank.

“The large scope of attacks can only indicate the extent of terrorism taking place beneath the surface,” he said. ...

Shin Bet chief ‘unequivocally’ against death penalty for terrorists

Inga kommentarer: