torsdag 2 januari 2020

Netanyahu vill ha immunitet

Den politiska situationen i Israel blir bara mer kaotisk, åtminstone för en utomstående betraktare.
Premiärminister Netanyahu har nu bett Knesset att bevilja  honom immunitet mot åtalen som har väckts mot honom.
 Det är mycket oklart om Netanyahu kommer att få majoriteten av Knessets medlemmar att stöda honom. Men eftersom Israel är på väg mot sitt tredje parlamentsval inom ett år och regeringen och parlamentet bara fungerar för halv maskin kan det dröja innan omröstningen sker. Kanske blir det en sak för det nyvalda Knesset i mars.  I vilket fall som helst vinner Netanyahu antagligen tid om inget annat.
Många har reagerat negativt på Netanyahus begäran, även en del inom hans eget parti. Netanyahus uttalanden tidigare har tolkats som löften om att inte begära immunitet och nu undrar t.ex. Times of Israels chefredaktör hur desperat Netanyahu egentligen är.

Tyvärr har vi en situation i Israel som gynnar dess fiender. Om någon vill slå till militärt kan de kommande månaderna vara ett lämpligt tillfälle.

Landet är politiskt delat.
Det har inte funnits en fullt fungerande regering eller riksdag på över ett år.
Netanyahu försöker med nästan alla medel hålla sig kvar vid makten trots att han inte fått tillräckligt understöd i de två senaste valen för att bilda en ny regering.
Oppositionen är också för svag för kunna ta över makten.
Även om vi får hoppas att fienderna utifrån inte trappar upp konflikten med Israel finns det ändå en hel del funktioner i samhället som lider på grund av det politiska dödläget.

Israel är en demokratisk stat vilket är en styrka och något fint. Men jag undrar om det är så att en demokrati kan fungera bara om partierna och dess ledare ser sig som folkets tjänare, inte dess herrar.
Om partiledare bara kämpar för att hållas vid makten och få mera makt, om de börjar betrakta sig själva som oersättliga då kanske inte demokratin längre fungerar.
Jag säger inte att läget är så illa i Israel men inte är situationen heller riktigt bra för tillfället.

Netanyahu asks Knesset for immunity from prosecution, delaying indictment

Everything you always wanted to know about immunity for the prime minister

Netanyahu quits ministerial positions

Netanyahu’s immunity bid, swiftly pricked by Liberman, is an act of desperation

Inga kommentarer: