fredag 24 april 2020

ECI: PRESSMEDDELANDE Italiens premiärminister lyfter fram betydelsen av San Remo

European Coalitioan for Israel: 

– Ett av fröna till det israeliska olivträdet såddes i Italien

Bryssel, 23 april 2020 – I ett brev till Europeiska koalitionen för Israel inför 100-årsjubileet av San Remoresolutionen detta veckoslut har den italienska premiärministern Giuseppe Conte officiellt erkänt betydelsen av denna milstolpe. San Remoresolutionen, som utlovade det judiska folket ett nationellt hem i Palestina, antogs i denna lilla liguriska stad den 25 april 1920. Det var denna dag som ledarna för första världskrigets allierade segrarmakter (Frankrike, Storbritannien, Italien och Japan, med USA som observatör) möttes i San Remo enligt det uppdrag som den ajournerade fredskonferensen i Paris hade givit dem att med tanke på territoriell suveränitet omfördela det tidigare osmanska imperiets områden. Deras avsikt var inte kolonialistiskt, snarare strävade man efter att stegvis etablera nya självständiga stater i Mellanöstern baserade på territoriella krav som inkommit från arabernas delegation och den sionistiska organisationen.

Detta resulterade i etableringen av Syrien och Libanon under det Franska mandatet samt Mesopotamien (Irak) och Palestina under det Brittiska mandatet.

I sitt brev till stöd för detta 100-årsjubileumsevenemang, konstaterade Conte hur San Remoresolutionen inlemmade Balfourdeklarationen i internationell lagstiftning genom att den uttryckte stöd för bildandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket.

”Ett av fröna till det olivträd som skulle bli den moderna staten Israels symbol såddes i San Remo”, skriver Conte.

I ett videomeddelande konstaterar Sanremos borgmästare Alberto Biancheri hur denna lilla stad på den italienska Rivieran för hundra år sedan var i världspolitikens centrum när framtiden för Mellanöstern avgjordes i San Remo.

 ”Kanske kunde man säga att den judiska staten föddes i San Remo”, konstaterar han och betonar vikten av fredskonferensen som gav staden en plats i världshistorien. Nästa vecka kommer stadsfullmäktige att öppna en unik utställning med bilder och dokument från nationalarkivet i Rom som dokumenterar fredskonferensen i San Remo.

Dessa uppmuntrande budskap från Italien kommer en tid då det italienska folket har gått igenom en av de värsta kriserna i modern tid när COVID-19-pandemin har slagit landet med stor förödelse och orsakat närmare 25 000 dödsfall.

Som arrangörer till direktsändningen från Jerusalem som uppmärksammar 100-årsjubileet av San Remoresolutionen är vi i ECI djupt rörda av de uppriktiga bekräftelser av stadens historiska roll som Italiens premiärminister och Sanremos borgmästare uttryckt mitt i dessa exceptionella omständigheter.

I detta skede är det inte möjligt att hålla en konferens på ort och ställe i staden Sanremo, men Europeiska koalitionen för Israel är fast besluten att återvända till Sanremo för att fira denna historiska milstolpe så snart omständigheterna tillåter. Detta kommer då inte endast att bli ett högtidlighållande av den moderna staten Israels juridiska grunder, utan också ett uttryck av solidaritet med det italienska folket.


Observera:

SAN REMO 100
Direktsändning från Jerusalem söndagen den 26 april 2020 med anledning av 100-årsjubileet för San Remoresolutionen kl. 15.00 centraleuropeisk tid / 16.00 israelisk och östeuropeisk tid.
Följ med vårt virtuella evenemang och se direktsändningen på www.sanremo100.org

Inga kommentarer: