fredag 24 april 2020

Frankrike hotar Israel

Frågan om Israel skall annektera delar av västbanken (Judéen och Samarien) kommer att diskuteras flitigt de närmaste månaderna. Vi kommer att få höra massor av falsk information som säger att Israel bryter mot internationell lag om de annekterar området.
Här är ett exempel:

Frankrikes FN-ambassadör Nicolas de Rivière’ hotade inför FN:s säkerhetsråd att relationerna till Israel kommer att förändras om Israel annekterar delar av västbanken. Ambassadören påstår att en annektering skulle strida mot internationell lag.
Det är märkligt hur okunniga ledande politiker och ambassadörer kan vara.
Västbanken hör till det område som efter första världskriget gavs till judarna för att de där skulle återupprätta sin nationalstat. (Vid San Remo konferensen och i stadgarna för Palestinamandatet som utfärdades av Nationernas Förbund).
Området gavs till judarna, Jordanien ockuperade olagligt området 1948 och Israel erövrade det 1967. Området har aldrig varit en arabisk/palestinsk stat.
Därför saknar påståendet att Israel skulle bryta mot internationell lag om de annekterar området helt grund.
Israel annekterar inte någon annans område utan ett område som getts till dem.

"...France threatened to change the nature of its ties with Israel, should the nascent government annex parts of the West Bank, in Ambassador to the UN Nicolas de Rivière’s remarks to the Security Council on Thursday.
De Rivière said that annexation “would constitute a blatant violation of international law, which strictly prohibits the acquisition by force of occupied territories.
“Such steps if implemented would not pass unchallenged and shall not be overlooked in our relationship with Israel,” he added...."

France threatens Israel ties over settlement annexation

Inga kommentarer: