torsdag 30 april 2020

Världsledare deltog i virtuellt evenemang när Israel firade 100-årsjubileet av San Remoresolutionen

Pressmeddelande ECI: Världsledare deltog i virtuellt evenemang när Israel firade 100-årsjubileet av San Remoresolutionen

Jerusalem, 28 april 2020 – Regeringsledare från olika håll i världen sände sina hälsningar och uttryckte sitt stöd för detta virtuella evenemang när Israel firade 100-årsjubileet av San Remoresolutionen i Jerusalem på söndag. Planen var att hålla en jubileumskonferens i Sanremo (som 1920 kallades San Remo), Italien, men på grund av rådande undantagsförhållanden i både Italien och Israel genomfördes firandet av jubileet genom ett virtuellt evenemang i form av en direktsändning från Jerusalem organiserad av Europeiska koalitionen för Israel och Forum för kulturell diplomati.

” För hundra år sedan stoppade inte spanska sjukan fredskonferensen i San Remo 1920 och vi vill inte heller att dagens COVID-19-pandemi ska hindra oss från att fira denna milstolpe i det judiska folkets historia”, sade ECI:s grundare och direktor, konferensarrangör Tomas Sandell.

I den en timme långa direktsändningen från Israel med Chris Mitchell som programvärd förklarade israeliska diplomater den stora betydelsen av San Remoresolutionen, som
undertecknades vid fredskonferensen, i det att den skapade den juridiska grunden för staten Israel som 28 år senare, år 1948, förklarade sig som en självständig judisk stat.

FN-ambassadör Danny Danon, som var huvudtalare vid 90-årsjubileet av San Remoresolutionen i Villa Devachan i Sanremo år 2010, bekräftar att det fortfarande är mycket få internationella diplomater som har hört om resolutionen. Tidigare FN-ambassadören Dore Gold och Israels nuvarande ambassadör i Italien, Dror Eydar, var båda överens om att fredskonferensen i San Remo till stora delar har glömts bort i den internationella debatten, men betonade att ”vårt ansvar nu är att påminna det internationella samfundet om konferensens betydelse som grund för Israels legitimitet under internationell rätt”.

Även i Italien, som stod värd för fredskonferensen i San Remo för hundra år sedan 1920, verkar resolutionen i hög grad vara bortglömd. Men inför 100-årsjubileet kom premiärminister Giuseppe Conte med ett värmande jubileumsbudskap för italiensk-judisk vänskap när han konstaterade att ”ett av fröna till det olivträd som senare skulle symbolisera den judiska staten såddes i San Remo”. I en inspelad hälsning konstaterade Sanremos borgmästare Alberto Biancheri stolt att hans stad till och med kunde anses vara den judiska statens födelseort.

Ifall San Remoresolutionen hittills i hög grad har negligerats i den internationella debatten, förändrades detta söndagen den 26 april 2020 när regeringsledare runt om i världen, inklusive USA:s statssekreterare Mike Pompeo och den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair erkände San Remoresolutionens centrala roll i formandet av den judiska staten.
”Genom att den knöt Storbritanniens åtagande att verka för det judiska folkets nationalhem till internationell rätt, kom San Remo att både bekräfta och stärka de legitima kraven från det judiska folket om självbestämmande i sitt eget hemland”, skrev Tony Blair i en hälsning till den virtuella konferensen. Den nuvarande brittiske utrikesministern Dominic Raab tillade att ”San Remoresolutionen såg Storbritannien spela sin roll i skapandet av ett hemland för det judiska folket”. I sin hälsning till konferensen skrev USA:s statssekreterare Mike Pompeo att ”den historiska överenskommelsen visade att världen omfattade den obrytbara kopplingen mellan det judiska folket och Israels land”.

I en inspelad hälsning tillkännagav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu planer på att uppfylla sina vallöften om israelisk suveränitet även över de judiska samhällena i Judeen, Samarien och Jordandalen, vilket enligt honom skulle utgöra ”ytterligare ett historiskt skede i sionismens historia”.

I ett skilt uttalande klargjorde ECI sin position genom att konstatera att ”dess mål med 100-årsjubileumskonferensen var att tydliggöra en bortglömd del av den judiska resan mot en egen stat, inte att komma med ett politiskt ställningstagande”.

”Europa var inte endast den mörka kontinenten för det judiska folket, utan också den plats där den kultur utvecklades som i många sekler närde den judiska drömmen om att återvända till Israel. Denna dröm nådde ett avgörande skede år 1920 när den judiska statens återfödelse som sådan sammankopplades med en renässans för det hebreiska språket och den judiska kulturen – från Theodor HerzlEliezer Ben-Yehuda och andra från 1800-talets slut, till skrifter med stor påverkan under 1920-talet särskilt av André SpireAlbert CohenGustave KahnHenri Franck och Edmond Fleg – en renässans som också bidrog till europeisk kultur genom en skatt av litteratur, idéer, konst och filosofi”, förklarade Gregory Lafitte, en av grundarna till Forum för kulturell diplomati.

Den italienska premiärministern Giuseppe Conte skriver: ”Få folk förkroppsligar konceptet med ett nationellt hem och en nationell identitet såsom det judiska folket. Det uttrycker i den mest ädla form själva definitionen av nation så som den framlades av den store historikern Renan. […] Den judiska nationens styrka ligger uttryckligen i dess inneboende förmåga att stadigt vara trogen sina rötter och sin historia, även när den är smärtsam, medan man samtidigt skapat ett öppet och dynamiskt samhälle, som med öppet sinne tar sig an framtiden.”

Här kan du se inspelningen från direktsändningen inklusive fler citat av världsledare. Ytterligare hälsningar och artiklar kommer att publiceras senare inför den planerade konferensen i Sanremo inkommande höst.

 

Inga kommentarer: