tisdag 23 oktober 2007

FN:s mänskorättsråd fokuserar på endast en stat

FN:s mänskorättsråd avslutade sin tre veckor långa session den 28 september med att anta ytterligare två resolutioner mot Israel. Ingen annan av de 191 medlemsstaterna kritiserades.Under de 15 första månaderna som rådet arbetat har 14 anti-israeliska resolutioner och beslut tagits. Sudan har behandlats i 4 resolutioner och beslut.
Till dags dato har 74% av rådets åtgärder mot en enskild stat riktats mot Israel, 21% mot Sudan, 5% mot Myanmar. Resten av världen har rådet inget att anmärka emot.
Canada är det land i rådet som flitigast röstat emot de anti-israeliska resolutionerna, 9 gånger. EU länderna röstar inte alltid lika, men i stort sett har man röstat emot 5 gånger och avstått från att rösta 3 gånger. Eftersom västvärldens demokratier är i minoritet förmår de inte stoppa resolutionerna. Läs mera på Eye on the UN.

När man ser på vem som sitter i FN:s olika kommittéer och arbetsgrupper påminner listan mest om ett dåligt skämt.
Libyen blev den 16 oktober vald till medlem av säkerhetsrådet.
Syrien blev senste månad vald till vice-ordförande i "the General Conference of the UN's International Atomic Energy Agency". Lite ironiskt nästan samtidigt som envisa rykten gör gällande att Israel bombat och förstört en hemlig kärnanläggning i norra Syrien.
Iran är vice-ordförande i FN:s nedrustningskommission.
Syrien är också vice-ordförande i FN:s generalsförsamlings första kommitte som behandlar nedrustning och internationell säkerhet. En längre lista hittar du här.

FN har under årtionden fokuserat på och fokuserar fortfarande på konflikten där Israel är inblandad, men det finns och har funnits betydligt allvarligare konflikter, åtminstone om man ser till antalet dödsoffer.
Gunnar Heinsohn och Daniel Pipes har i en artikel i Front Page Magazine redogjort för konflikter sedan 1950 med över 10.000 dödsoffer. Konflikten mellan Israel och araberna kommer på plats nr 49. Ca. 85 miljoner människor har dött i olika konflikter sedan 1950. Av de 11 miljoner som dött i muslimska länder har 90% dödats av andra muslimer och endast 0,3% av dödsoffren har kommit i sammandrabbningar med Israel.


"Conflicts since 1950 with over 10,000 Fatalities av Gunnar Heinsohn och Daniel Pipes
1 40,000,000 Red China, 1949-76 (outright killing, manmade famine, Gulag)
2 10,000,000 Soviet Bloc: late Stalinism, 1950-53; post-Stalinism, to 1987 (mostly Gulag)
3 4,000,000 Ethiopia, 1962-92: Communists, artificial hunger, genocides
4 3,800,000 Zaire (Congo-Kinshasa): 1967-68; 1977-78; 1992-95; 1998-present
5 2,800,000 Korean war, 1950-53
6 1,900,000 Sudan, 1955-72; 1983-2006 (civil wars, genocides)
7 1,870,000 Cambodia: Khmer Rouge 1975-79; civil war 1978-91
8 1,800,000 Vietnam War, 1954-75
9 1,800,000 Afghanistan: Soviet and internecine killings, Taliban 1980-2001
10 1,250,000 West Pakistan massacres in East Pakistan (Bangladesh 1971)
11 1,100,000 Nigeria, 1966-79 (Biafra); 1993-present
12 1,100,000 Mozambique, 1964-70 (30,000) + after retreat of Portugal 1976-92
13 1,000,000 Iran-Iraq-War, 1980-88
14 900,000 Rwanda genocide, 1994
15 875,000 Algeria: against France 1954-62 (675,000); between Islamists and the government 1991-2006 (200,000)
16 850,000 Uganda, 1971-79; 1981-85; 1994-present
17 650,000 Indonesia: Marxists 1965-66 (450,000); East Timor, Papua, Aceh etc, 1969-present (200,000)
18 580,000 Angola: war against Portugal 1961-72 (80,000); after Portugal’s retreat (1972-2002)
19 500,000 Brazil against its Indians, up to 1999
20 430,000 Vietnam, after the war ended in 1975 (own people; boat refugees)
21 400,000 Indochina: against France, 1945-54
22 400,000 Burundi, 1959-present (Tutsi/Hutu)
23 400,000 Somalia, 1991-present
24 400,000 North Korea up to 2006 (own people)
25 300,000 Kurds in Iraq, Iran, Turkey, 1980s-1990s
26 300,000 Iraq, 1970-2003 (Saddam against minorities)
27 240,000 Columbia, 1946-58; 1964-present
28 200,000 Yugoslavia, Tito regime, 1944-80
29 200,000 Guatemala, 1960-96
30 190,000 Laos, 1975-90
31 175,000 Serbia against Croatia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, 1991-1999
32 150,000 Romania, 1949-99 (own people)
33 150,000 Liberia, 1989-97
34 140,000 Russia against Chechnya, 1994-present
35 150,000 Lebanon civil war, 1975-90
36 140,000 Kuwait War, 1990-91
37 130,000 Philippines: 1946-54 (10,000); 1972-present (120,000)
38 130,000 Burma/Myanmar, 1948-present
39 100,000 North Yemen, 1962-70
40 100,000 Sierra Leone, 1991-present
41 100,000 Albania, 1945-91 (own people)
42 80,000 Iran, 1978-79 (revolution)
43 75,000 Iraq, 2003-present (domestic)
44 75,000 El Salvador, 1975-92
45 70,000 Eritrea against Ethiopia, 1998-2000
46 68,000 Sri Lanka, 1997-present
47 60,000 Zimbabwe, 1966-79; 1980-present
48 60,000 Nicaragua, 1972-91 (Marxists/natives etc,)
49 51,000 Arab-Israeli conflict 1950-present
50 50,000 North Vietnam, 1954-75 (own people)"
fortsättning: FrontPage Magazine

Inga kommentarer: