torsdag 15 oktober 2009

Israel - Shiloh (del 5/5)

Senaste vecka hade jag möjlighet att besöka det som allmänt i media kallas för en "bosättning på Västbanken". När man talar om bosättningar kan det betyda allt från t.ex. Ma'ale Adumim, en förstad till Jerusalem med ca 30.000 invånare, till små byar med bara ett tiotal familjer.
Vi besökte Shiloh, en by med ca 6.000 invånare, varav en del lever i små "Hilltop settlements" utanför huvudbyn.
Den nuvarande byn började byggas i slutet av 70-talet men dess historia går tillbaka över 3.000 år. Det var här som tabernaklet stod i nästan 400 år efter att Israels barn gått över Jordan och ökenvandringen var slut. Överstprästen Eli och Samuel är kanske de mest välkända av dem som bodde här på den tiden.
Synagogan i byn är byggd så att den skall påminna om tabernaklet som här lär ska haft stenväggar men tygtak.

Vår guide var Shilohs tidigare borgmästare David Rubin som efter att han och hans son mirakulöst överlevt en terrorattack startat Shiloh Israel Children's Fund. En organisation som bl.a. hjälper barn som lider av sviterna efter terrorattacker.
Terrorattacker förekommer fortfarande. Veckan innan vi besökte Siloh hade två personer skadats i attacker.

När vi körde norrut från Jerusalem mot Shiloh kunde vi konstatera att stora delar av området är obebyggt.Arabiska och judiska byar finns här och där men det verkar inte vara brist på mark om man vill utvidga bosättningarna.

Området ser väldigt kargt ut (på hösten är det som torrast) men med hjälp av konstbevattning har man anlagt bl.a. fina vingårdar. Man blir imponerad av hur mycket som gjort på bara ett tiotal år.

På kullarna runt huvudbyn kan man skymta några enkla byggnader. Det är de så kallade "Hilltop bosättarna". De bor under enkla förhållanden utan några säkerhetsstängsel. De vill inte stänga in sig, säger de, utan de litar på Guds beskydd.
Tanken med utbyarna är att de småningom skall växa ihop med huvudbyn.

Vi träffade en av ledarna för en av utbyarna. Bosättningens namn var "Till evighet" och namnet visar vilken beslutsamhet som finns bland invånarna.
De är fast övertygade om att det är Guds vilja att de skall ta landet i besittning och hänvisade bl.a. till Josua 1:3,6 Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er...Var stark och frimodig, ty du skall som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem.

David berättade att man behöver bygga ut lekplatsen för barnen. Efter omvärldens påtryckningar är det risk för att det blir byggstopp i området. Försök tänka er in i en situation där USA eller FN skulle bestämma vad som får byggas eller inte byggas i er stad, sade han. Här på plats är det lätt att förstå att ett totalt byggstopp i bosättningarna är oacceptabelt. Inte kan ett samhälle fungera i en sådan situation.

För att komma till Shiloh måste man passera genom säkerhetsbarriären. På avstånd ser stängslet ut som en vanlig väg.

En arabisk by. De arabiska och judiska bosättningarna är inte långt från varandra. Det är en arabisk by här och en judisk by där, att dra en gräns så att de judiska bosättningarna skulle komma på ena sidan och de arabiska på andra är antagligen omöjligt.

Glasmålningar i synagogan i Shiloh.

Här fanns tabernaklet och kanske lekte Samuel här som barn. I bakgrunde de karga bergen och på toppen kan man skymta en av "Hilltop" bosättningarna.

1 kommentar:

Anonym sa...

vad jag letade efter, tack