måndag 1 april 2013

Gasfältet Tamar producerar nu gas för Israels behov

Under veckoslutet började gas från gasfältet Tamar ungefär 90 km väster om Haifa producera gas för Israels eget behov. Det har stor ekonomisk betydelse för Israel att man nu kan bli självförsörjande på gas.Det har varit problem med gasleveranserna från Egypten det senaste året och egen gasproduktion är därför också ur säkerhetssynvinkel mycket positivt.
Gasfältet väntas täcka Israels behov för flera tiotals år.
Det finns ännu större gasfält under Medelhavet och det är möjligt att Israel kommer att börja exportera gas.
Natural gas from Tamar field starts flowing

Inga kommentarer: