torsdag 11 april 2013

Irländska lärare bojkottar Israel

Irländska lärarförbundet (Teachers Union of Ireland) har enhälligt vid sin årskongress beslutat uppmana alla medlemmar att upphöra med allt kulturellt och akademiskt samarbete med Israel, inklusive utbyte av forskare, studenter och akademiker samt allt samarbete i forskningsprogram. 

Man kan fråga sig vad det är som gör att just Israel bland världens alla nationer skall utsättas för bojkott. Beslutet ger inte någon vidare positiv bild av den irländska lärarkåren.

Irish boycott  (Jerusalem Post ledare)
 "...Four days before the most heartbreaking date on our calendar, Irish teachers presented us with a new expression of unfathomable animus. At its annual congress in Galway, the Teachers Union of Ireland unanimously approved a boycott that obliges “all members to cease all cultural and academic collaboration with Israel, including the exchange of scientists, students and academic personalities, as well as all cooperation in research programs.”

The TUI made unsavory history – it became Europe’s first academic union to arbitrarily blacklist all Israelis.

Moreover, this questionable precedent was set without a single dissenting voice, a fact which must raise more than a few eyebrows in all democracies..."


Inga kommentarer: