onsdag 25 september 2013

"Abbas helt överlåten till fredsprocessen"

Abbas till Obama:
 "Vi är helt överlåtna till fredsprocessen så att vi kan en slutlig lösning som  kommer att leda till skapandet av en självständig palestinsk stat som  lever sida vid sida i fred och säkerhet med Israel."

Abbas i verkligheten: 
- Abbas  beviljade ett stipendium till en dansgrupp som uppkallats efter terroristen Dalal Mughrabi.
- Abbas belönar terrorister och dekorerar dem med hedersmedalj
- Fatah, som leds av Abbas, uppkallar skolklasser efter Dalal Mughrabi och framställer henne som hjälte och föredöme för ungdomen.
- På de palestinska myndigheternas TV-kanal får man höra barn som läser dikter med följande innehåll: "...judarna - Sion, fienden, satan med svans..."

"... O Sions söner, de mest ondskefulla bland skapelser
     O barbariska apor, eländiga svin..."

Helt överlåten till fredsprocessen???

Hate speech continues on official PA TV 

 Fatah:"Without blood Palestine will not return"

Denying Israel's existence is worth $100

Inga kommentarer: