fredag 13 september 2013

Yom Kippur - Försoningsdagen

Firandet av Försoningsdagen, judarnas heligaste dag, inleds ikväll.Under det följande dygnet fastar man från både  mat och dryck.
För att människan skall kunna komma inför Gud krävs det försoning, det påminns vi om under försoningsdagen.

3Mos 23:26-28  Och HERREN talade till Mose. Han sade: Men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. Då skall ni hålla en helig sammankomst, och ni skall fasta och offra eldsoffer åt HERREN. På den dagen skall ni inte utföra något arbete, ty det är en försoningsdag, då försoning bringas för er inför HERREN, er Gud.

 3Mos. 16:15-16  Sedan skall han slakta folkets syndoffersbock och bära in dess blod innanför förlåten, och han skall göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han skall stänka det på nådastolen och framför nådastolen.
Så skall han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser, ja, från alla deras synder. På samma sätt skall han göra med uppenbarelsetältet, som har sin plats hos dem mitt ibland deras orenheter.

 Hebr 9:11-14  Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen,  gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.
Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

Security forces on high alert as Israelis mark Yom Kippur 

Leonard Cohen framför en sång vars text bygger på en bön som hör till Rosh Hashana och Yom Kippur.


Bönens text enligt Wikipedia:
Let us now relate the power of this day's holiness, for it is awesome and frightening. On it Your Kingship will be exalted; Your throne will be firmed with kindness and You will sit upon it in truth. It is true that You alone are the One Who judges, proves, knows, and bears witness; Who writes and seals, Who counts and Who calculates. You will remember all that was forgotten. You will open the Book of Chronicles — it will read itself - in which everyone's signature is. And the great shofar will be sounded and a still, thin silence will be heard. Angels will hasten, a trembling and terror will seize them—and they will say, 'Behold, it is the Day of Judgment, to muster the heavenly host for judgment!'—for even they cannot be vindicated in Your eyes in judgment."

 "All mankind will pass before You like a flock of sheep. Like a shepherd pasturing his flock, making sheep pass under his staff, so shall You cause to pass, count, calculate, and consider the soul of all the living; and You shall apportion the destinies of all Your creatures and inscribe their verdict.
On Rosh Hashanah will be inscribed and on Yom Kippur will be sealed - how many will pass from the earth and how many will be created; who will live and who will die; who will die at his predestined time and who before his time; who by water and who by fire, who by sword, who by beast, who by famine, who by thirst, who by upheaval, who by plague, who by strangling, and who by stoning. Who will rest and who will wander, who will live in harmony and who will be harried, who will enjoy tranquility and who will suffer, who will be impoverished and who will be enriched, who will be degraded and who will be exalted. But Repentance, Prayer, and Charity avert the severe Decree!"

 "For Your Name signifies Your praise: hard to anger and easy to appease, for You do not wish the death of one deserving death, but that he repent from his way and live. Until the day of his death You await him; if he repents You will accept him immediately. It is true that You are their Creator and You know their inclination, for they are flesh and blood. A man's origin is from dust and his destiny is back to dust, at risk of his life he earns his bread; he is likened to a broken shard, withering grass, a fading flower, a passing shade, a dissipating cloud, a blowing wind, flying dust, and a fleeting dream."

 "But You are the King, the Living and Enduring God.
There is no set span to Your years and there is no end to the length of Your days. It is impossible to estimate the angelic chariots of Your glory and to elucidate Your Name's inscrutability. Your Name is worthy of You and You are worthy of Your Name, and You have included Your Name in our name."

Inga kommentarer: