måndag 16 september 2013

Gamla EU ledare vädrar sitt Israelhat

Gamla ledare från EU området (bl.a.Javier Solana och Angel Moratinos) har uppmanat Catherine Ashton, ansvarig för EU:s utrikespolitik, att hålla fast vid de nyligen publicerade reglerna för samarbete med Israel (dvs bojkott av de omstridda områden i Judéen och Samarien).
Reglerna erkänner inte Israels rätt till områden som "ockuperades" 1967 och förbjuder samarbete med dessa områden. Områdena specificeras som  Golan, Gazaremsan, Västbanken inklusive östra Jerusalem.
Det verkar ha undgått EU att Gaza inte längre ockuperas av Israel.
EU reglerna säger också att EU inte erkänner några förändringar av gränserna före 1967.
Det är helt obegripligt att EU talar om1967 års gränser trots att  något sådant  inte existerar. Det man syftar på är vapenstilleståndslinjen från 1949 och i vapenstilleståndsavtalet sägs det klart och tydligt att linjen inte skall ha något att göra med en eventuell framtida gränsdragning.
Se också: EU visar sitt rätta ansikte

Här utdrag ur ett tidigare brev från samma grupp gamla ledare "Eminent European Persons Group" 
Inte underligt att världen ser ut som den gör när vi har sådana ledare.

 A realistic but active policy, set in the context of current regional events, needs to be composed of the following elements:
 - an insistence that Israeli settlements beyond the 1967 lines are illegal, must cease being expanded and will not be recognised as one of the starting points in any new negotiations;
 - a clear and concerted effort to counter the erasing of the 1967 lines as the basis for a two-state outline.  This should include a clear distinction in EU dealings with Israel between what is legitimate – within the 1967 lines – and what violates international law in the Occupied Territories;


Former European leaders call on EU to enforce ban on Israeli settlements (Jerusalem Post)
 "...Responding angrily to the letter, European Jewish Congress President Dr. Moshe Kantor on Monday called it "a danger to peace as it hands one side a political victory without having to compromise and deepens the Palestinian feeling that they can gain more outside of negotiations than in them.”

In a full-page advert in Monday’s Financial Times, Kantor said the letter was discriminatory, and would ultimately harm the success of peace efforts currently underway for the first time in three years.

“From the well over one hundred territorial disputes in the world, the European Union has mandated the creation of a clause in every agreement denying European funding to, and cooperation with, institutions from only one nation involved in a territorial dispute: Israel,” Kantor wrote.

“What makes the situation far worse is that the European Union is abrogating agreements that it signed and witnessed,” he said. "The Oslo Accords, the basis for the peace negotiations, specifically stipulated that the current status of the territories, and its residents, will not be changed or harmed ahead of final status negotiations, to which the parties have recently returned." 


Israel dismisses letter in favor of EU settlement guidelines

Inga kommentarer: