måndag 2 september 2013

Statistik inför nyåret

Det judiska nyåret närmar sig och då publiceras en del statistik i Israel.
Israels befolkning uppgår till 8.081.000.
Den judiska befolkningen uppgår till 6.066.000 eller 75,1 % av befolkningen.
Det finns 1.670.000 araber, 20,7 %.
Under året kom det 22.988 nya immigranter till landet.. Största delen av de nya immigranterna kom från det forna Sovjetunionen, men många kom också från Canada och USA.
Israels befolkning växte under året med 1,8 % eller 142.000 personer.

Israel's population hits 8-million mark on Jewish New Year

Inga kommentarer: