måndag 11 maj 2015

Är Iran verkligen en partner?

En artikel av Yaakov Lappin:
Är Iran verkligen en partner?
  • Irans agenda är tydlig. Landet vill använda sitt växande regionala nätverk för att kontrollera regionen, och sina ombud för att indirekt attackera varje land som står i dess väg – samtidigt som de framställer sig själva som en resonabel partner för USA och Västvärlden i kriget mot Islamiska staten.
  • Islamiska republikens [Irans] aggression har i stort sett ignorerats.

Inga kommentarer: