tisdag 26 maj 2015

Fatahs olika ansikten

Khaled Abu Toameh tar i en artikel upp fakta som omvärlden blundar för.
 "...Under tiden gör Abbas och andra Fatah-ledare, som är fullt medvetna om vad deras lojala trupper gör och hotar med att göra, sitt yttersta för att förhindra att världen hör vad deras Fatah-gangstrar säger om fred och tvåstatslösningen. Frågan kvarstår: Hur länge tänker det internationella samfundet sticka huvudet i sanden och låtsas att Fatah är en enig, moderat och pragmatisk grupp som söker fred och samexistens med Israel för alla palestinier?

"... I det internationella samfundet är det många som kallar den palestinska Fatah-fraktionen, under ledning av president Mahmoud Abbas, Palestinska myndigheten (PM), för en "moderat" grupp som tror på Israels rätt att existera och på tvåstatslösningen.
Vad dessa människor inte vet är att Fatah, den största fraktionen inom PLO (Palestine Liberation Organization) består av ett flertal grupper som har helt andra åsikter än dem som Abbas och andra engelsktalande Fatah-ledare uttalar.
En del av dessa Fatah-grupper tror inte ens på Israels rätt att existera utan fortsätter tala om "väpnad kamp" som den enda vägen att "befria Palestina och återupprätta palestinska nationella rättigheter.
 En av grupperna är Aqsa Martyrbrigaden - El Amoudi-brigaden. Aqsa är Fatahs väpnade avdelning, etablerad kort efter inledningen av den andra intifadan i september 2000. Även om ledarna för Palestinska myndigheten säger att gruppen har upplösts och att dess medlemmar har gått över till säkerhetsstyrkorna, så agerar horder av beväpnade gangstrar helt öppet i palestinska byar och flyktingläger på Västbanken...
 Det är värt att notera att Palestinska myndighetens ledare aldrig har tagit avstånd från El Amoudi-brigadens retorik och gärningar...

Förutom sin officiella webbsida utfärdar Fatahs El Amoudi-brigaden regelbundna hot om att fortsätta den väpnade kampen mot Israel – och förgöra landet. Förra veckan publicerade gruppen en video med budskap till den "israeliska fienden" på 67-årsdagen av Israels tillblivelse – en händelse som palestinierna kallar "Nakba-dagen" (Katastrofdagen).
Videon, som heter "Ett budskap till det israeliska folket" och har försetts med undertexter på hebreiska, meddelar att "slaget om frigörelsen (för Palestina) är närmare än någonsin" och varnar israelerna: "Vi glömmer aldrig vår Nakba (katastrof); snart måste ni ge er av för ni har inget annat val."
... Det internationella samfundet och medierna ignorerar ofta det faktum att Fatah har ett stort antal beväpnade grupper som fortfarande helt öppet hänger sig åt "väpnad kamp" och terrorism som ett sätt att "frigöra Palestina". De ignorerar också att "moderata" Fatah-ledare som talar positivt om fred och tvåstatslösningen, inte tar avstånd från dessa grupper. Flera Fatah-ledare talar ofta på engelska om behovet av nytt liv i fredsprocessen, medan de på arabiska prisar och hyllar sina beväpnade gangstrar....
Uppenbarligen skulle dessa Fatah-grupper vara de första att säga nej till varje fredsavtal som innehåller minsta eftergift åt Israel. En del av dem är principiellt emot fred eftersom de helt enkelt inte erkänner Israels rätt att existera. Detta är vad det internationella samfundet – först och främst USA – måste ta med i beräkningen när de hanterar den israelisk-palestinska konflikten..."

Inga kommentarer: