söndag 3 maj 2015

The Elders - ambassadörer för vem?

En del demokratiskt valda ledare kan inte släppa makten när de inte längre blir återvalda. Då kan man t.ex. som "The Elders" (de äldste) skapa en organisation för gamla ledare och via organisationen blanda sig i världspolitiken.
Två representanter för the Elders, Jimmy Carter och Gro Harlem Brundtland har besökt de palestinska ledarna. Tanken var att de också skulle ha besökt Gaza men det besöket blev av någon orsak inte av.
De israeliska ledarna har inget intresse av att träffa Israelhataren Carter och Carter sade vid ett intervjutillfälle att en träff med Netanyahu bara skulle ha varit slöseri med tid.
Carter tog fasta på ett (1) uttalande av Netanyahu under valkampanjen där han sade att det inte kommer att slutas något fredsavtal under hans tid som premiärminister och anklagar Netanyahu för att inte vilja ha ett fredsavtal.Däremot struntar Carter helt i alla de uttalanden av Netanyahu där han säger att han vill få till stånd ett fredsavtal och i alla de åtgärder Netanyahu vidtagit för att få de palestinska ledarna att komma till förhandlingsbordet samt det faktum att ingen fredsvilja överhuvudtaget visats från palestiniernas sida.
De palestinska ledarna träffade han däremot gärna och prisade dem för deras visdom.
Enligt Carter är Hamas inga terrorister utan de arbetar för fred!!!
De äldste kräver också att blockaden av Gaza skall upphöra, fri rörlighet av varor och människor.
Terroristorganisationen Hamas och Fatah borde också samarbeta för det palestinska folkets bästa anser de äldste.
När en diktator som undertrycker sitt eget folk och hedrar mördare prisas och en demokratiskt vald ledare skymfas kan man med fog fråga sig om de äldste har någon uppgift att fylla. Åtminstone inte i konflikten mellan araberna och Israel.
De må kalla sig "the Elders" vilket ger ett intryck av vishet men någon vishet kan man inte se i deras handlande eller uttalanden.
De ger närmast intryck att vara ambassadörer från "underjorden".
Carter slams Netanyahu, praises Abbas 

Carter, who cancelled a planned visit to Gaza on this trip, said Saturday he “deplored” criminal acts by members of Hamas, but said he was looking to support moderate members of the group, which he said wasn’t a terrorist organization.
“I don’t believe that he’s a terrorist. He’s strongly in favor of the peace process,” Carter said of Hamas politburo chief Khaled Mashaal.
 
Middle East visit 2015  (The Elders)
 The situation in Gaza is unsustainable and intolerable. A complete paradigm shift is essential. This shift demands the lifting of the siege. It also requires an end to Israel’s policy of separating the West Bank and Gaza.
 Västbanken och Gaza är två skilda geografiska enheter åtskilda av israeliskt territorium. Vet de äldste vad de talar om?

In the course of our visit here, we have indeed seen much kindness and readiness to accommodate from the Palestinians and Israelis we have met. The people of both countries want and deserve a just peace. It is time for their leaders to put aside narrow agendas and divisive rhetoric, and listen to them. 
Det finns säkert vänliga och trevliga människor bland både israeler och palestinierna men när det gäller palestinierna är det inte folket som styr. Det är de självutnämnda ledarna inom PLO och Hamas som har makten och de hjärntvättar befolkningen att hata Israel och judarna och har som mål att utplåna den judiska staten. Det hjälper inte att blunda för fakta och tala vackra ord.

The Elders said reconciliation between Fatah and Hamas, and the full establishment of the Government of National Consensus in Gaza, is vital to end further suffering.
President Carter said:
“This was the focus of our discussions with President Abbas. We are committed to continued engagement with the President and the Hamas leadership to advance Palestinian reconciliation.”

Inga kommentarer: