onsdag 16 december 2015

Ban-Ki Moon skyller på Israel när palestinierna slår ihjäl judar

FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon skyller på Israel när palestinierna slår ihjäl judar.
Vid en av de många evenemang som FN ordnar för att fördöma Israel framfördes ett tal av Ban-Ki Moon denhär veckan i  Jakarta. Konferensen i Jakarta arrangerades av: UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People and the Organization of Islamic Cooperation on the Question of Jerusalem.
I generalsekreterarens tal sades bl.a. terrorattackerna beror på nära fem decennier av israelisk ockupation. Israeliska bosättningar, det att judar bor i sitt historiska hemland Judéen och Samarien är enligt Ban-Ki Moon olagligt och orsak nog för att palestinierna skall känna sig frustrerade och gå ut och knivhugga judar.
Ban-Ki moon är nog en värdig representant för vad FN står för när det gäller Israel och konflikten med araberna.
Det är naturligtvis otänkbart att han skulle kräva att de palestinska ledarna måste göra något för sitt folk:
- Omedelbart återvända till förhandlingarna
- Vara beredd att göra stora kompromisser, utan kompromisser inget avtal
- Omedelbart göra klart att våld i alla dess former bara försvårar vardagen och möjligheternas till ett fredsavtal
- Ledarna själva måste sluta med alla former av uppvigling till våld,förhärligande av terrorister och spridande av lögner

Något sådant kommer aldrig ur generalsekreterarens mun, ( bara några allmänna ord om vikten av återhållsamhet utan någon direkt adress, aldrig några krav på palestinierna, kraven ställs alltid på Israel, likaså fördöms Israels åtgärder, aldrig palestiniernas) det är lättare att hålla med den muslimska majoriteten i FN och skylla allt på Israel.
Men något hopp för världen ger inte sådana ledare och inte för palestinierna heller för den delen.

Israels FN- ambassadör Danny Danons kommentar:
Istället för att slösa bort tid på att försöka rationalisera palestinsk terrorism borde FN konfrontera de palestinska myndigheterna för att få ett slut på uppviglingen som kommer från dess högsta nivå, tränger in i utbildningssystemet och sociala nätverk.

UN's Ban Ki-Moon accuses Israel of 'breeding' Palestinian terror attacks 

UN Watch visar på ett liknande problem:
U.N.-BELIEVABLE MORAL INVERSION: "It is tragic that an organization founded 70 years on moral clarity should today be so corrupted by moral blindness," said UN Watch Executive Director Hillel Neuer.
"We call on the UN rights chief Zeid Ra'ad Al Hussein to acknowledge that the recent Israeli victims of stabbings, shootings and car rammings were attacked not by some anonymous 'wave' but rather by Palestinians —Palestinians incited by their President Mahmoud Abbas, who just praised this 'justified popular uprising,' and by Hamas."
"Second, the Palestinan deadly attacks are not 'alleged' -- they are all too real."
"Finally, we remind Mr. Zeid that just as France and the U.S. have the right to shoot Islamist terrorists in Paris and California to defend their citizen's lives, so does Israel. Frankly, the UN's peculiar denial of a right to self-defence for the Jewish state carries the whiff of bigotry," said Neuer.


Inga kommentarer: