tisdag 15 december 2015

Var får utrikesminister Margot Wallström sina uppgifter ifrån?

När Sveriges utrikesminister Margot Wallström blir upplyst om att  Mahmoud Abbas hedrar terrorister och uppmuntrar till våldshandlingar blir hennes svar: "Var du får dina uppgifter ifrån det vete gudarna bara".
Kan en utrikesminister som gärna lyfter fram Palestinafrågan vara så okunnig? Är det möjligt att av alla de rådgivare och medhjälpare som finns till utrikesministerns förfogande inte en enda förser henne med information om vad Abbas, Fatah och de palestinska myndigheterna gör för att hedra terrorister och uppmuntra till våldshandlingar?
Någonting har gått fel, rejält fel.


Inga kommentarer: