onsdag 23 december 2015

Den största nyheten någonsin från Israel

Tre israeliska och en grekisk reporter rapporterar om vad som måste anses vara den största nyheten från Israel någonsin.
Alla fyra är i sin analys av händelserna överens om att Messias, den som judarna väntat på i århundraden har fötts. De kallar honom Guds son och visar genom hans släkttavla att han hör till Adams, Abrahams och Davids släkt.

Såhär säger de fyra om det nyfödda barnet:
Matteus: Han är Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.
Markus: Han är Jesus Kristus, Guds Son.
Lukas går i sin släkttavla tillbaka till Gud via David, Abraham och Adam och säger att han skall kallas den Högstes Son och barnet skall också kallas heligt och Guds Son.
Han är Frälsaren, Messias, Herren.
Johannes kallar honom Ordet: I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.
Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Detta är enligt de fyra barnets uppgift:
- Han skall frälsa sitt folk från deras synder.
- Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron.
- Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt,
- Hans rike skall aldrig få något slut.
- Han kom för att ta sig an sin tjänare Israel
- För att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn, till evig tid, efter sitt löfte till fäderna.
- Han kom med glädje för hela folket.
- Han kom med frälsning till folket
- Han kom med härlighet till Guds folk Israel
- Han kom till fall och upprättelse för många i Israel
- Han kom som ett tecken som kommer att bli motsagt

Vi får notera att  i första hand kom barnet till Israels folk, han kom till sitt eget folk som fått löftena och väntade på honom.
Men det finns också löften i samband med barnets födelse som gäller hela mänskligheten:
- Änglarnas ord om att Jesus kom med frid till jorden, med Guds välbehag till människorna.
- Simeons ord att han kom med frälsning som skall skådas av alla folk
- ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna.
- Johannes har skrivit ner Jesu egna ord om sig själv: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Här några citat från de fyra reportrarnas analys av vad som hänt:
Mat 1:1  Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.

Mat 1:21  Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder."

Mark 1:1  Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.

Luk 1:32  Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron.
Luk 1:33  Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut."

Luk 1:35  Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.

Luk 1:54  Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet  mot Abraham och hans barn, till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder."

Luk 2:10  Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.

Luk 2:30  Ty mina ögon har sett din frälsning,
Luk 2:31  som du har berett att skådas av alla folk,
Luk 2:32  ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel."

Luk.2:34 "Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt.

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Joh 1:2  Han var i begynnelsen hos Gud.
Joh 1:3  Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Joh 3:16  Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

På grund av denna stora händelse firar vi Jesu födelsedag ännu två tusen år efter att den inträffade.
God Jul!

Inga kommentarer: