tisdag 3 maj 2016

Gaza

Strax efter att premiärminister Netanyahu i dag besökt gränsområdet till Gaza besköts israeliska trupper vid gränsen. Ingen skadades i beskjutningen, skadorna var endast materiella.

 För några dagar sedan lyckades Israel stoppa ett försök att smuggla in ammoniumklorid gömd i en saltlast till Gaza. Ammoniumklorid används  vid rakettillverkningen och mängden (4 ton) var tillräckligt för hundratals raketer.

Israel planerar igen öppna gränsövergången Erez (Gaza) för godstrafik. För tillfället är gränsövergången öppen endast för personer, inte för bilar eller gods. Den stängdes för godstrafik 2008.
Hälften av den mängd som nu passerar via gränsövergången Kerem Shalom planeras att flytta över till Erez. Under söndagen passerade 513 lastbilar Gaza via Kerem Shalom.

Från Gaza släpps avloppsvatten orenat ut i Medelhavet. Det finns många orsaker till att situationen har försämrats, befolkningstillväxt, området styrs av terrororganisationen Hamas som inte kan komma överens med de palestinska myndigheterna vilket bland annat lett till brist på energi och blockaden som området utsätts för av Egypten och Israel.
Situationen är nu så allvarlig att man inte kan simma på de vackra stränderna, dricksvattnet är hotat och föroreningarna börjar även märkas på den israeliska sidan.

Inga kommentarer: