fredag 12 augusti 2016

De palestinska ledarnas lögner går hem hos befolkningen

Varför utförde palestinierna så många terrorattacker under det senaste året?
Därför att de palestinska ledarna med Mahmoud Abbas i spetsen uppmanade befolkningen att med alla medel försvara de muslimska platserna och speciellt Al-Aqsa moskén. I uttalanden till folket förklarade man att de muslimska platserna var hotade av judarna och trots att det inte fanns någon sanning bakom uttalandena reagerade alltför många med att utföra mord på judar.
PMW visar i sin rapport att släktingar till dem som utförde terrorattacker och terroristerna själva säger att attackerna utfördes för att försvara Al-Aqsa moskén.

Special report: PA brainwashing works, terrorists kill to defend Al-Aqsa Mosque
Palestinian terrorists say they attack and kill
to defend the Al-Aqsa Mosque

Mother of murderer of 13-year-old Israeli girl explained son's killing:
He was "defending Jerusalem
 and the Al-Aqsa Mosque"

Uncle of stabber explained 14-year-old's attack:
"He said: 'Maybe after two operations (i.e., terror attacks)
they (i.e., the Jews) will stop invading 
the blessed Al-Aqsa Mosque'"

Terrorist stabber in farewell video before attack:
"I dedicate myself 
to the protection of the Al-Aqsa [Mosque]
and defense of our occupied land"

This follows PA libel:
Israel is destroying and defiling Islamic holy places
PA and Fatah leaders say presence of Jews in Muslim holy places is "desecration" and "defilement"
PA and Fatah leaders urge Palestinians to "defend" and "protect" the Muslim holy places "at all costs" and "whatever the sacrifices" - including implicit call for violence and terror
PA and Fatah leaders urge Palestinians to come to the Al-Aqsa Mosque to "carry out Ribat" - religious conflict/war over land claimed to be Islamic

Läs hela rapporten här.
Inga kommentarer: