torsdag 2 februari 2017

Amona har evakuerats

Den olagliga bosättningen Amona har evakuerats. Evakueringen utfördes efter att det i domstol fastställts att den inte var laglig.
Evakueringen var delvis ganska våldsam, enligt Magen David Adom skadades 42 poliser och 15 demonstranter.
Knappast gynnar det någon att demonstrera och ta till våld mot poliser som utför det som måste utföras enligt israelisk lag.
Evakueringen har förgåtts av långa förhandlingar för att försöka få ett lugnt slut på Amonas historia.

Amona evacuation comes to violent end as protesters pulled out of synagogue

Hurling guilt on top of rocks, Amona protesters target police’s hearts and minds

Inga kommentarer: