söndag 12 februari 2017

Österbottens Tidnings vinkling av nyheter från Israel

Jag har flera gånger skrivit om vår lokaltidning Österbottens Tidnings vinkling av nyheter som berör Israel, både i insändare och här på bloggen. För ÖT är palestinierna alltid offer och Israel den grymma angriparen.
(länkar till tidigare rapporter längst ner på sidan)

Jag har inte sett något resultat av mina insändare. ÖT försvarar sig och säger att man inte vinklar nyheter och ibland verkar det som om ÖT skulle uppföra sig som ett trotsigt barn, efter att ha fått kritik gör de något ännu värre.

Eftersom insändare måste vara korta väljer jag att nu skriva på bloggen och Facebook för att få med lite mer information.
Dela gärna om du vill att andra skall bli medvetna om lokaltidningens vinkling av nyheterna!

Senaste vecka publicerades i tidningen en insändare av mig som en reaktion på en text där det påstods att israeliska bosättningar befinner sig på palestinsk mark. Chefredaktör Myntti svarade och ännu en kommentar av mig publicerades.

Senaste fredag valde ÖT att ägna en tredjedel av utrikessidan åt en falsk nyhet där Israel påstås ha utfört en raketattack mot Egypten varvid två palestinier skulle ha dött. ÖT publicerade en stor bild av anhöriga som sörjer ett av offren och en kort bildtext.

Skärmklipp ÖT 10.02.2017

Nyheten är falsk men så skickligt gjord att den inte är en ren lögn. Det sägs i texten att det är Hamas som uppger att Israel utfört raketattacken mot Egypten. Det är delvis sant. En explosion hade inträffat, troligen i en vapensmugglingstunnel mellan Gaza och Egypten.Hamas skyllde explosionen på en israelisk flygattack men det finns andra förklaringar som ÖT inte uppgav för sina läsare.
När Israel svarar på raketattacker från Gaza brukar armén uppge målen och orsakerna till attackerna. I det här fallet förnekade Israel att de stod bakom explosionen.
Nyhetsbyrån Al-Jazeera uppgav att det var Egypten som förorsakade explosionen. Egypten har under senaste året förstört 12 smugglingstunnlar mellan Gaza och Egypten. I tunnlarna transporteras varor, vapen och terrorister mellan Gaza och Egypten.
En palestinsk säkerhetskälla uppgav att explosionen inträffade i en tunnel och att orsaken kunde vara en explosion inne i tunneln, alltså en vapen eller sprängämnesolycka.Liknande fall har hänt flera gånger tidigare.
Den information ÖT väljer att ge sina läsare är en stor bild av sörjande palestinska  kvinnor och barn och en (1) orsak till sorgen: En israelisk raketattack. (Palestinierna är alltid offer och Israel angriparen)
Som jämförelse: ÖT ägnar en rad åt nyheten att Israel samtidigt utsatts för raketbeskjutning från Sinai, Egypten.
Om inte israeliska raketförsvaret skjutit ner tre av fyra  raketer på väg mot staden Eilat kunde skadorna i den attacken ha blivit stora.

ÖT försvarar sig med att man bara publicerar material från internationella nyhetsbyråer men jag anser att tidningens redaktörer och chefredaktör alltid har ansvaret för vad som publiceras, vilka texter man väljer, rubriksättning och val av bilder. Om stora nyhetsbyråer vinklar nyheter om Israel till Israels nackdel är det illa men det är ändå sist och slutligen lokaltidningen själv som väljer vad man plockar in av nyhetsbyråernas utbud.

De gamla nyhetsförmedlarna,tidningar, radio och TV påstår att de strävar efter en objektiv och sanningsenlig nyhetsförmedling där man kollar upp fakta i motsatts till andra oseriösa nyhetsförmedlare. Men när man ändå helt klart väljer att vinkla nyheter och till och med publicera falska sådana försvinner nog förtroendet ganska snabbt.

Mina insändare tidigare i veckan handlade om israeliska bosättningar.Bilden och bildtexten här nedanför.
Jag påpekade att de israeliska bosättningarna inte är på palestinsk mark.Chefredaktör Myntti avslöjade i sitt svar att han inte känner till fakta i frågan, vilket man kanske inte heller kan kräva att alla skall göra. Svaret avslöjade också att Myntti blivit ett offer för den egna vinklade nyhetsförmedlingen. Enligt hans åsikt kan man kalla områdena för palestinska områden eftersom delar av Västbanken står under palestinskt inflytande och kontroll.
Men om man har "inflytande och kontroll" som måttstock borde man ju då vid en objektiv nyhetsförmedling beskriva de områden som Israel har inflytande och kontroll över som israeliska områden - israeliska bosättningar på område C som administreras av Israel.
Mitt förslag att kalla området för ett omtvistat område, vilket det är, verkar inte intressera.


Skärmklipp ÖT
Insändare i Österbottens Tidning:

Bosättningar är inte på palestinska områden

Jag tror mig veta att ÖT eftersträvar en korrekt nyhetsförmedling. Ibland lyckas det bättre och i bland sämre. I lördagens bildtext om israeliska bosättningar lyckas det inte så bra. ÖT skriver om israeliska bosättningar i "ockuperade palestinska områden" och på "palestinsk mark". De här uttrycken är politisk propaganda och grundar sig inte på fakta. Ur historisk och juridisk synvinkel skulle det faktiskt vara mer korrekt att tala om dessa områden i Judéen och Samarien  som judiska områden. (Efter Jordaniens ockupation 1948, då judarna kördes bort från området, kallas området vanligtvis för västbanken.)

Om man som journalist vill undvika att ta ställning till en pågående konflikt kan man helt enkelt kalla området för ett omtvistat territorium.

En viktig uppgift för journalister är att genomskåda och se verkligheten bakom olika former av propaganda.

Daniel Brunell

Chefredaktörens svar

Om jag förstått saken rätt står en del av Västbanken under palestinskt inflytande och kontroll. Därför kan jag inte förstå att begreppet palestinskt område skulle vara helt fel att använda i sammanhanget. Daniel Brunell kan, om han så vill, läsa in politisk propaganda i texter som produceras av en nyhetsbyrå. Men det att nämnda byråtext ingår på nyhetsplats i ÖT innebär inte att tidningen tar ställning för endera sidan i den mycket inflammerade frågan om de israeliska bosättningarna. Mellanöstrnkonflikten kommer inte att finna sin lösning i ÖT:s debattspalter.

Kenneth Myntti
Chefredaktör


Svar till Myntti

Det finns inga israeliska bosättningar på de palestinska självstyrelseområdena. Israeliska bosättningar finns på det så kallade C-området som administreras av Israel. Enligt Mynttis sätt att resonera (den som har inflytande och kontroll kan beskrivas som ägare) borde man då kunna använda begreppet israeliskt område när man talar om bosättningarna på område C. Men begreppet omtvistat område beskriver bättre den faktiska situationen.

Att Mellanösternkonflikten inte kommer att få sin lösning i ÖT:s debattspalter är så självklart att det förvånar mig att chefredaktör Myntti måste nämna det. Det är ÖT:s redaktion som valt att i samband med en artikel om USA:s president Trump publicera ett stort foto av en israelisk bosättning ("på palestinskt område") och därmed lyfta fram Mellanösternkonflikten.  Det finns ingen notering om varifrån bildtexten kommer därför antog jag att den valts av ÖT.

Daniel Brunell

Tidgare rapporter:

Så vinklar Österbottens Tidning (uppdaterad med ÖT:s svar)

Österbottens Tidning håller sin linje

Rubriksättning i Österbottens Tidning- uppdatering 2

Österbottens Tidning kommenterar

Ensidig rapportering fortsätter i Österbottens Tidning

Österbottens Tidning om Gaza

Gazakonflikten i Österbottens Tidning

Typisk Israelrapportering i Österbottens Tidning

Vinkling av FNB- Österbottens Tidning

Vinklade nyheter föder judehat

Farlig vinkling av Österbottens Tidning

Betyg åt Österbottens Tidning

Österbottens Tidning förklarar sig

Inga kommentarer: