måndag 13 februari 2017

Hamas har valt ny ledare i Gaza

Yahya Sinwar är Hamas nya ledare i Gaza. Sinwar hör till de mest hänsynslösa och hårda inom Hamas och dessutom lär han ska vara oförutsägbar.
Han har suttit i israeliskt fängelse dömd för mord och  finns också med på USA.s lista över terrorister.
Sinwar motsätter sig alla kompromisser både med Israel och de palestinska myndigheterna. Han förväntas också vara den som är villig att gripa till våld och testa hur Israels reagerar.
Tyvärr ingen som kan förväntas göra något för att förbättra situationen för mänskorna i Gaza.

REPORT: HAMAS TAPS PRISONER FREED IN SCHALIT DEAL AS NEW GAZA LEADER

Hamas elects convicted murderer Yahya Sinwar as Gaza chief

Inga kommentarer: