onsdag 8 februari 2017

Omvärlden kritiserar nya lagen

Som väntat har omvärlden i starka ordalag fördömt den nya lagen som Knesset godkände igår. Man kan gott säga att många överreagerat.Lagen ändrar i praktiken inte på någonting för tillfället och de flesta verkar vara överens om att Högsta domstolen kommer att förkasta lagen inom kort.
Samma stater som inte hade något emot att palestinierna sökte om erkännande för "staten Palestina" i FN reagerar nu kraftig på att Israel vidtar ensidiga åtgärder som försvårar fredsförhandlingarna.
Det är osmaklig politisk teater när ensidiga åtgärder bara från den ena sidan fördöms medan åtgärder från den andra sidan accepteras och uppmuntras.
Om inte annat så visar lagen att det finns många i Israel som tröttnat på att förhandlingarna med palestinierna som pågått i 20 år inte leder någon vart. De anser tydligen att det är dags att vidta egna åtgärder för att hitta en lösning som ligger i Israels intresse.
Nu är det många i Israel som är emot lagen och anser att den inte alls hjälper till att reda upp situationen. Ifall Israel vill komma med nya förslag på hur man skall hitta en lösning på konflikten och situationen på de omtvistade områdena i Judéen och Samarien borde det nog ha stöd av flera partier och naturligtvis inte bryta mot israelisk lag för att ha framgång.
Så får man inte heller glömma att det till stora delar handlar om israelisk inrikespolitik och kanske lite att röra om i grytan.
Om inte annat så kan man säga att lagen i alla fall inte på något sätt förbättrat Israels ställning internationellt. Å andra sidan finns det knappast någonting Israel kan göra för att blidka omvärlden, det skulle i så fall vara att ge upp alla sina krav och rättigheter.

Här en analys av lagen och dess betydelse:
The true significance of Israel’s settlement legalization law

Germany ‘disappointed,’ lost confidence in Israel after outpost law

Outpost law damaging Israel’s credibility, French envoy charges

Egypt: Outpost law ‘destructive’ to two-state solution

Poll: Most Israelis oppose annexing parts of West Bank

Inga kommentarer: