torsdag 16 februari 2017

Netanyahu och Trump verkar komma bra överens

Israels premiärminister Netanyahu har varit på besök i Washington och mött USA:s president Trump.
Netnayahu hade ett ansträngt förhållande till Obama men Netanyahu och Trump verkar på riktigt vara vänner, vilket inte betyder att de har samma åsikt om allting.
Mest uppmärksamhet  har kanske riktats mot Trumps uttalande där han säger att han inte vill binda sig enbart till tvåstatslösningenen. Trump säger sig vara nöjd med vilken lösning som helst om bara parterna kan komma överens och blir nöjda.
Där visar Trump åtminstone att han kan vara flexibel och ger möjlighet för nya försök till lösningar.
Ifråga om de judiska bosättningarna säger Trump ungefär som så att det är bäst att gå försiktigt fram men det har inte getts ut några uppgifter om Netanyahu och Trump kommit överens om vad det betyder i praktiken.
När det gäller enstatslösning, tvåstatslösning eller något annat har premiärminister Netanyahu sagt att han inte är intresserad av att annektera hela västbaken med alla palestinska invånare.
Som det ser ut nu kommer Israel att få ett större och ärligare stöd av president Trump än vad de fick av Obama och eftersom personkemin ser ut att fungera blir det antagligen lättare för Israel att agera utifrån sina egna intressen.
Hur det kommer att fungera i praktiken och vad det kommer att leda till i framtiden är svårt att säga. Bland de israeliska partierna ställer man säg väldigt olika till resultatet av mötet mellan Netanyahu och Trump. Högerpartierna överbetonar Trumps uttalande om möjligheten till andra lösningar än tvåstatslösningen och är beredd att begrava alla former av en palestinsk stat medan vänsterpartierna inte ser någon annan möjlighet än tvåstatslösningen och därför ser allt annat som en katastrof.

FROM OBAMA TO TRUMP, A CHANGE IN TONE AND SUBSTANCE

DID TRUMP JUST NIX THE IDEA OF A TWO-STATE SOLUTION?

ISRAELI RIGHT ECSTATIC OVER TRUMP STATEMENTS

While refusing to endorse two-state solution, Netanyahu says Israel won’t annex West Bank

Trump rolls back US obligation to two states, but vows to pursue a ‘great peace deal’

Inga kommentarer: