söndag 11 mars 2018

Antisemitismen i UNHRC

Israel kommer inom den närmaste veckan att fördömas i åtminstone fem resolutioner av FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC).
Rådet är känt för att vara besatt av Israel och antar årligen ett jämförelsevis stort antal resolutioner som fördömer Israel.
Rådets kommissarie för mänskliga rättigheter Zeid Ra’ad al-Hussein publicerade senaste vecka en rapport i vilken han bland annat påstår att Israel gör sig skyldig till krigsförbrytelser på grund av att judar får bosätta sig i Judéen och Samarien (ockuperat palestinskt territorium  på västbanken och i östra Jerusalem enligt al-Hussein).
Al-Hussein refererade till artikel 147 av Geneve konventionen. En artikel som många folkrättsexperter säger att inte är användbar i relation till judarnas bosättning på västbanken.
Al- Hussein kallar områden  för ockuperat palestinskt territorium trots att de aldrig varit palestinskt territorium och han glömmer också bort att området getts till det judiska folket i internationellt bindande avtal. Därför kan det inte heller vara en krigsförbrytelse när judar bosätter sig där.
Tyvärr är det ändå så här det fungerar på den internationella arenan, ingen bryr sig om sanningen, huvudsaken att man får fördöma Israel.
En fortsättning på antisemitismen genom historien.

UNHRC REPORT: SETTLEMENTS ARE A WAR CRIME

Inga kommentarer: