onsdag 14 mars 2018

Seglivade myter om judar

Läsvärd artikel av Tomas Sandell om antisemitismen förr och nu.

Seglivade myter om judar (Världen i dag)
Få myter är lika seglivade som den om en judisk världskonspiration. Aversionerna är på sina håll starka mot ett folk som lyckats behålla sina egna seder och bruk i tusentals år, trots ständigt tryck att anpassa sig och bli som andra folk. Redan i Andra Mosebok noterade den nya kungen i Egypten: ”Israeliterna har blivit för många och för starka för oss. Nu måste vi handla klokt, annars blir de ännu flera.”

Samma synsätt om judarna skulle även komma att dominera det blodiga 1900-talet där den av den ryska tsarens underrättelsetjänst konstruerade boken ”Sions vises protokoll” hade stor spridning. Boken influerade även Adolf Hitler och bidrog till hans popularitet. Sions vises protokoll målar upp en bild av en grupp inflytelserika judar som strävar efter att kontrollera hela världen. Genom ekonomisk makt skapar man kriser och krig för att skaffa sig ett totalt världsherradöme. Lösningen på världsproblemen består, enligt boken, därför i att först lösa det "judiska problemet." När inte diskriminering, utfrysning och spontana pogromer hjälpte, presenterade Adolf Hitler den slutliga lösningen, en förintelse av alla judar bosatta i Europa. Men det började som sagt med myten om de ondskefulla judarna och deras inflytande. ...

... Men nidbilden av de förskräckliga judarna lever kvar i Europa oberoende av islamistiska influenser. När judiska organisationer, bland dem även den organisation som jag själv företräder, Europeiska koalitionen för Israel, nyligen protesterade mot att BDS-rörelsens grundare Omar Barghouti bjudits in till Europaparlamentet, kallade seminariets arrangör – Europaparlaments ledamot Anna Gomes – oss för ”den perversa Israellobbyn”. Trots möjligheter att förtydliga sig, och eventuellt rätta till ordvalet, höll hon fast vid sin anklagelse om att det var den perversa och maktfullkomliga Israellobbyns fel att man inte fick diskutera den israeliska ockupationen. Vad vi egentligen försökte påpeka, var att BDS-rörelsens vägran att erkänna judarnas rätt till självbestämmande uppfyllde Europaparlamentets egen definition av antisemitism, och att de därför inte borde ges utrymme i den europeiska folksamlingen. ...

Inga kommentarer: