söndag 11 mars 2018

Drömmar om islamsk armé mot Israel

Turkisk tidning som står nära president Erdogan föreslår gemensam islamsk armé för att bekämpa Israel.

Turkish Newspaper Close To President Erdogan Calls To Form Joint Islamic Army To Fight Israel (MEMRI)


Inga kommentarer: