onsdag 18 mars 2009

Durban 2

Anne Bayefsky skriver om de senaste vändningarna inför Durban II:
En något förändrad text lades fram i Genve i går. Mycket av det som de islamska länderna lagt till texten under de senaste tio månaderna har nu lämnats bort. Trots detta uppfyller texten inte de krav som USA ställt. Största problemet är kanske att man i texten bekräftar slutdokumentet från Durban 1, där alltså en enda stat pekas ut som rasistisk (Israel).

Nederländerna har lagt fram ett eget textförslag på två sidor (FN:s text är på 17 sidor) där man bl.a klart säger att yttrandefriheten är en av hörnstenarna i kampen mot rasism. Deras förslag ger ingen bekräftelse för Durban 1 dokumentet.

De andra EU länderna var inte så förtjusta i Nederländernas initiativ, Frankrike och Tyskland vill att EU skall agera enhälligt.
Italien som tidigare meddelat att de kommer att dra sig ur konferensen har varit tyst antagligen efter påtryckningar av de andra EU länderna.
Läs Bayefskys artikel:The U.N. betrays human rights, and Israel, yet again.

Inga kommentarer: