måndag 28 februari 2011

Clinton: Mänskorättsrådet måste ändra sin behandling av Israel

Hillary Clinton sade vid öppnandent av FN:s mänksorättsråds 16:nde session att det ensidiga fördömandet och den partiska behandlingen av Israel undergräver hela rådets arbete.
Ända sedan rådet grundades 2006 har rådet anklagats för att ensidigt fokusera på Israel och blunda för mänksorättsbrott på annat håll. Men bara för några veckor sedan försvarade FN:s ombud för mänskorättsfrågor Navi Pillay rådet och sade att hon ansåg att Israel behandlats på rätt sätt av rådet. Detta trots att Israel brott mot mänskliga rättigheter vid varje session tas upp som en permanent punkt på dagordningen.
Rådet har också tillsatt en permanent observatör som skall granska Israels förehavanden, inget annat land har utsatts för samma behandling.
Under de senaste fem åren har rådet gett 51 fördömande uttalanden mot specifika stater, 35 av dem var mot Israel.
Även under den session som nu inletts förväntas rådet ägna en dag åt att behandla Israel. I planerna för sessionen ingick också att ägna tid åt en rapport som prisar Libyen för den förbättrade mänskorättssituationen i landet. Hur det blir med den saken återstår att se.
Texten ovan baserar sig på Tovah Lazaroffs text i Jerusalem Post: Clinton: UNHRC bias against Israel is wrong

Inga kommentarer: