söndag 27 februari 2011

Situationen vid gränsen till Gaza

IDF rapporterar att under 2010 utförde Hamas och andra terrorgrupper 159 attacker i närheten av gränsstängslet mellan Gaza och Israel. Under år 2009 utfördes 218 attacker.

Attackerna bestod av anti-tank missiler, bomber och minor samt beskjutning av de israeliska trupperna med handeldvapen.
Inga kommentarer: