söndag 20 februari 2011

Rasism i säkerhetsrådet

Enligt min mening är det inget mindre än rasism när FN:s säkerhetsråd röstar för att israeliska bosättningar "på palestinskt territorium" är olagliga och genast måste upphöra.
Kan man föreställa sig att säkerhetsrådet också skulle börja bestämma var människor av andra folkslag har rätt att bosätta sig?
Om säkerhetsrådet skulle kräva att allt byggande i området skall upphöra tills områdets ägandeförhållande fastställts skulle det var OK, men att fastslå att judarna inte har rätt att bygga och bo i området medan arabera nog kan göra det är något som kan liknas vid rasism och etnisk rensning.
Dessutom är det rena skräppratet att tala om "palestinskt territorium", enligt internationell lag (Palestina Mandatets stadgar och San Remo beslutet) har judarna rätt att bosätta sig i området.
San Remo Konferensen
Judar som bosättare 1/3
Palestinierna har aldrig haft någon stat i området och därmed förfogat över något territorium.
Palestinskt territorium kan man tala om efter att Israel och palestinierna slutit fred och kommit överens om var gränserna skall gå. (Som förberedelse till detta har Israel gett palestinierna självbestämmanderätt på stora delar av det som kallas västbanken (Judéen och Samarien) samt Gaza)
Om man ser på historiska fakta har nog Judéen och Samarien en betydligt starkare koppling till det judiska folket än till araberna, så ett byggstopp för araberna i området kanske skulle vara på sin plats, ifall man nu förespråkar byggstopp överhuvudtaget.
Resolutionen i FN:s säkerhetsråd stöddes av 14 av rådets 15 medlemmar. USA använde sin vetorätt för att stoppa resolutionen, inte för att de egentligen motsatte sig innehållet utan för att de anser att Israel och palestinierna skall förhandla fram en lösning. Resolutioner från FN försvårar förhandlingarna och låser positionerna ännu mera anser USA.
Resolutionsförslaget stöddes förutom av säkerhetsrådets medlemmar av över 120 av FN:s medlemsstater.
Security Council Fails to Adopt Text Demanding That Israel Halt Settlement (U N)

United States vetoes Security Council resolution on Israeli settlements (UN)

US vetoes UN resolution condemning settlements as illegal (Jerusalem Post)

Säkerhetsrådet består av de permanenta medlemmarna: USA, Ryssland, Kina, Strobritannien och Frankrike samt Bosnien Herzegovina, Brasilien, Colombia, Gabon,Tyskland, Indien,Libanon, Nigeria, Portugal och Syd-Afrika.

Världssamfundet säger: Judiskt bosättning i Judéen och Samarien och delar av Jerusalem är olaglig och måste genast upphöra.

En annan röst säger:
"Så säger Herren,Heren:Se i nitälskan och i vrede har jag talat, eftersom ni hånas av folken. Därför säger Herren Herren så:Jag lyfter min hand och försäkrar: Sannerligen, folken runt omkring er skall själva bli förödmjukade. Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka." Hes.36:6-7

"Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid" 1 Mos 13:15

"Jag skall föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet." Hes.34:13

Inga kommentarer: