måndag 21 februari 2011

Olika behandling i media

Idag kunde man i lokaltidningen Österbottens Tidning och även i Hufvudstadsbladet hitta en liten utrikesnotis som nämnde att 30 barn och 20 kvinnor dödats av NATO-trupperna i Afghanistan.
Man kan inte undgå att notera hur annorlunda rapporteringen är när det är NATO som påstås döda civila än när Israel utpekas som skyldig.
Ifall Israel hade dödat 50 civilpersoner skulle rubrikerna ha varit stora och antagligen hade man på ledarplats fördömt våldet, men så är inte fallet nu.
(Man bör notera att uppgiferna om dödsoffren inte är helt pålitliga, precis som när uppgifterna kommer från Hamas eller de palestinska myndigheterna kan uppgifterna vara tagna ur luften eller överdrivna.)
Nato anklagas för att ha dödat civila

Inga kommentarer: