måndag 21 november 2011

Durban III till generalförsamlingen

Den som är intresserad av att följa med vad som händer med den så kallade Durbankonferensen, FN:s arbete mot rasism, kan läsa förljande artikel av Anne Bayefski :
Transcript proves that Durban III is a charade
De som borde motarbeta rasism är de verkliga rasisterna.


Inga kommentarer: