måndag 21 november 2011

Jordaniens Abdullah besöker västbanken

Jordaniens kung Abdullah har idag tillsammans med en jordansk delegation besökt västbanken. Det är första gången Jordaniens kung besöker området sedan år 2000, då var Arafat värd.
Abdullah vill att fredsförhandlingarna med Israel skall komma igång men han vill också att de palestinska myndigheterna (Fatah) skall samarbeta med Hamas.
Israel är beredd att inledan fredsförhandlingar med palestinierna genast men det är mycket tveksamt om Israel är beredd att förhandla med de palestinska myndigheterna om Hamas regerar tillsammans med Fatah. Därför är Abdullahs uppmaningar inte till någon större nytta.
I nuläget upprepar palestinierna sin ståndpunkt att de vägrar förhandla om inte Israel går med på deras förhandsvillkor (byggstopp).

Abbas to Abdullah: PA must mend ties with Hamas

Jordan calls on Abbas to renew peace talks with Israel

Inga kommentarer: