onsdag 17 september 2014

Hamas accepterar inte Abbas som förhandlare med Israel

En av ledarna för Hamas, Mahmoud Zahar, säger att Hamas inte gett Mahmoud Abbas någon auktoritet att förhandla med Israel om politiska frågor, 1967 års gränser eller annat. Abbas talar inte för oss och vi har aldrig accepterat hans politiska plan. Abbas är ingen laglig president.
Zahar upprepade att Hamas inte kommer att avstå från sina vapen och sade också att Hamas är redo för nyval medan Abbas inte vill ha val eftersom han är rädd för resultatet.
 Hamas has not authorized Abbas to negotiate with Israel, official says

Abbas har orsak att vara orolig inför ett eventuellt val. En opinionsundersökning visar att om det skulle hållas presidentval skulle Hamas kandidat få 22% medan Fatahs kandidat skulle få 21%.
I ett parlamentsval skulle Hamas få 23% mot 21% för Fatah.
Samma undersökning visade att 49% stöder en ny väpnad intifada mot Israel medan 44% motsätter sig en sådan.
57% säger att de tror att en ny intifada kommer att bryta ut.
Poll: Half of Palestinians support armed intifada against Israel

Inga kommentarer: