tisdag 16 september 2014

Utrikesminister Tuomioja i israeliska Ha'aretz

Erkki Tuomioja i intervju för israeliska tidningen Ha'aretz:
The European Union's sanctions against Russia in response to the situation in Ukraine will affect the organization's policy on Israel, Finnish Foreign Minister Erkki Tuomioja said in an interview with Haaretz in Helsinki last week.
Tuomioja said that after offering Israel mainly "carrots" in an effort to bring about peace with the Palestinians, Brussels may have to use "sticks" as well, in order to show that foot-dragging carries a cost.
On Thursday, a day before the EU announced it was broadening sanctions against Russia, Tuomioja told Haaretz: "If a country invades and occupies and annexes part of another country this is clearly illegal and being followed by sanctions of the EU and other countries. So the question that many people are asking, this is fine and we accept it, but how come the Palestinian territories have been occupied for 47 years and there are no sanctions? Nobody has proposed, but we are aware that there is a link with the Ukraine Crimea crisis. So this will come up in the discussions," he said.


Om inte Finlands utrikesminister Tuomioja flera gånger tidigare skulle ha visat sin fientlighet gentemot Israel skulle uttalandet i Ha'aretz vara mycket märkligt.
Nu är det bara ytterligare ett uttryck för hans personliga kamp mot Israel.

Tuomioja försöker ge ett sken av att det finns en koppling mellan Rysslands annektering av Krim och Israels ockupation av Judéen och Samarien.
Det finns ingen koppling, det vet säkert Tuomioja, och det vet alla med grundläggande historiska kunskaper, men i det politiska spelet verkar man inte behöva bry sig om sanningen.

När Ryssland annekterade Krim tog de en annan stats territorium.
När Israel i ett försvarskrig 1967 ockuperade Judéen och Samarien erövrade de området från Jordanien som olagligt hade ockuperat området 1948.Området tillhörde Palestinamandatet och där har judarna enligt bindande internationella avtal rätt att återupprätta sin egen nationalstat.
Efter som det inte fanns någon Palestinsk stat kan Israel omöjligt ha ockuperat palestinskt territorium.
Judarna och Israel har fullt berättigade krav på området eftersom det är en del av deras historiska hemland och de genom internationella avtal fått rätt till området. Ändå har staten Israel varit redo att överlåta en stor del av området till de palestinska araberna för att de skall få upprätta någon form av självständig stat. (Idag bor största delen av de arabiska palestinierna i området på områden som styrs av de palestinska självstyrelse myndigheterna.)
De palestinska ledarna har inte accepterat Israels erbjudanden helt enkelt för att de inte är beredda att erkänna Israel som judarnas hemland och för att de vägrar ge upp kampen för att utplåna den på sätt eller annat.
Att tala om sanktioner mot Israel i detta läge visar bara på vilken fientlig inställning man har till landet.


Inga kommentarer: